U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Vragenlijst RCN Gerechtigheid & Democratie en Le Monde Selon Les Femmes

Wat is het doel van deze studie en door wie wordt zij uitgevoerd?
Deze studie wordt uitgevoerd door Antoine Roblain en Patricia Mélotte van de Université Libre de Bruxelles in samenwerking met de organisaties RCN Gerechtigheid & Democratie en Le Monde selon les femmes. Deze korte vragenlijst stelt je een aantal vragen over je kijk op de gebeurtenissen die plaatsvonden in Rwanda en ook over pesten op school. De vragenlijst invullen zal zo'n 15 tot 20 minuten duren.

Deelname en herroeping
Je deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Je kunt ervoor kiezen niet deel te nemen. Als je beslist deel te nemen, kun je op elk moment stoppen met antwoorden. Als je vragen hebt met betrekking tot de vragenlijst of de studie, stuur dan gerust een mail naar het volgende adres: aroblain@ulb.ac.be. 

Vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens
Alle gegevens die verzameld worden voor dit onderzoek zijn anoniem en worden opgeslagen in alle vertrouwelijkheid. De gegevens zullen zo worden geanalyseerd en voorgesteld dat de antwoorden niet kunnen worden teruggeleid tot een persoon. De gecodeerde gegevens die voortvloeien uit je deelname aan dit onderzoek kunnen worden doorgegeven in het kader van een ander onderzoek gerelateerd aan deze studie, en eventueel opgeslagen worden in gegevensbanken die toegankelijk zijn voor de wetenschappelijke gemeenschap. De gegevens die we delen zijn niet identificeerbaar, zodanig dat niemand kan weten wat jouw antwoorden zijn, zelfs niet of je hebt deelgenomen.

Rechten van de deelnemers
Je beschikt over bepaalde rechten met betrekking tot je persoonsgegevens (toegang, correctie, verwijdering, verzet). Die rechten kun je uitoefenen door een mail of aangetekende brief te schrijven naar het volgende adres: „Délégué à la protection des données de l’ULB, Avenue F. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles, CP 130” of rgpd@ulb.ac.be. Vergeet niet je brief te dateren en te ondertekenen. Zoals wettelijk voorzien zul je een antwoord krijgen binnen de 30 dagen na indiening van het verzoek. 

Toestemming
Als je op „Doorgaan” klikt, bevestig je dat je: 
 (1) de bovenstaande informatie hebt gelezen en begrepen 
 (2) instemt met de verwerking van de gegevens zoals hierboven beschreven 
 (3) 16 jaar of ouder bent 
 (4) vrij en geïnformeerd instemt om deel te nemen aan dit onderzoek